Yamaha Exciter 155 VVA: "Tiểu R1" có gì hay chỉ là chiêu quảng cáo???