Xe 2020: Xpander, Vinfast bán 3 vạn xe nhưng Vios vẫn là "trùm"... | Lemon Tree Parody