Đội giá, lỗi, Hyundai Accent vẫn bán 3000+ xe 1 tháng. Vì sao?