Bỏ Cerato, vay 100 triệu mua Mazda3 2020: Ọp ẹp, kẹt gương, cá vàng nhưng ĐẸP là đủ