Thách thức và triển vọng thị trường Gas - Ông Đỗ Trọng Hiếu