Thách thức và triển vọng thị trường Gas - Bà Ngô Thúy Quỳnh