Người đi tìm sự sống - Tháng PCCN 2018 - Tiểu phẩm về hình ảnh người lính cứu hỏa

Video clip khác
Đơn vị tham gia