Hai tháng đầu năm, cả nước có thêm 164 nghìn lao động mới

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt 164 nghìn người, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Hai tháng đầu năm, cả nước có thêm 164 nghìn lao động mới - Ảnh 1

Theo tin từ Tổng Cục Thống kê, riêng trong tháng 2, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 56 nghìn người, giảm 48,1%. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt 164 nghìn người, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/2/2019 tăng 2,3% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,3%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 2,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,7%.

Tại thời điểm trên, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,2% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 2,3%; ngành sản xuất, phân phối điện và ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải cùng tăng 1,9%.

Cũng theo Tổng Cục Thống kê, lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/2/2019 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 11,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 7,6%; Đồng Nai tăng 5,2%; Hà Nội tăng 3,4%;

Hải Dương tăng 2,4%; Quảng Ninh và Bình Dương cùng tăng 1,7%; Cần Thơ tăng 1,2%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 1%; Quảng Nam tăng 0,1%; Vĩnh Phúc giảm 0,2%; Thái Nguyên giảm 4%; Bắc Ninh giảm 6,4%; Đà Nẵng giảm 14,8%.

Thanh Nhung


Nguồn: baodansinh.vn
Tin liên quan