<a href="/tin-tuc/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lào Cai đang triển khai 14 chương trình ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng nông thôn mới...
<a href="/tin-tuc/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Hà Nam đã hỗ trợ xây mới nhà ở cho hơn 1.300 hộ nghèo. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2019 sẽ hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

<a href="/tin-tuc/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 14/08/2019)
Theo kết quả kiểm tra, giám sát công tác cho vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2018 của tỉnh Bến Tre, đại đa số các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao về kinh tế, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại hộ gia đình và số lao động nhàn rỗi của địa phương.
<a href="/tin-tuc/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 09/08/2019)
"Làm người xấu dễ chứ làm người tốt khó vô cùng. Tôi buồn lắm. Chửi thì khẩu nghiệp, đành bóp bụng móc thêm tiền ra cho", ca sĩ Hồ Minh Quang kể chuyện làm từ thiện đắng lòng của mình.
<a href="/tin-tuc/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 07/08/2019)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia.
<a href="/tin-tuc/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 05/08/2019)
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại đ...
<a href="/tin-tuc/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 01/08/2019)
Ngày 31/7, Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức tổ chức chương trình văn nghệ “Đêm nhân ái” với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh hoạt động xã hội nhân đạo gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; kết nối, sẻ chia và lan tỏa”.
<a href="/tin-tuc/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 23/07/2019)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Dương Văn Tiến cho biết, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của năm 2018, tỉnh Yên Bái có tỷ lệ hộ nghèo là 17,68% với tổng số 37.634 hộ nghèo. Trong đó có 836 hộ nghèo có thành viên thuộc diện chính sách ưu đãi người có công, chiếm tỷ lệ 2,22% trong tổng số h...
<a href="/tin-tuc/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 15/07/2019)
Người cao tuổi trên địa bàn TP HCM tròn 100 tuổi sẽ được tặng tiền, vàng, lụa; còn người nghèo được tăng số tiền, thời gian được vay.
<a href="/tin-tuc/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 12/07/2019)
Năm 2018, tỉnh Lâm Đồng giảm 3.122 hộ nghèo, tương ứng giảm 1,06%, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2.019 hộ, tương ứng giảm 3,06%. Huyện nghèo Đam Rông giảm 933 hộ, tương ứng giảm 8,25% so cuối năm 2017.
<a href="/tin-tuc/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 02/07/2019)
Sau 30 năm tái lập tỉnh (1989 - 2019), Quảng Bình từ chỗ có tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm gần 50% năm 1989, nhưng đến nay đã giảm mạnh, chỉ còn 6,14%.
<a href="/tin-tuc/giam-ngheo" title="Giảm nghèo" rel="dofollow">Giảm nghèo</a>
(Ngày: 24/06/2019)
Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong những năm qua ở Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,4% (đầu năm 2016) đến nay giảm xuống 5,82%. Hàng nghìn lượt hộ nghèo được tạo điều kiện phát triển sản xuất, đồng thời hỗ trợ thực hiện được hàng trăm mô hình ...