<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
Theo số liệu thống kê của Sở LĐ-TB&amp;XH tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 – 2019, tổng số lao động nông thôn (LĐNT) được hỗ trợ theo Đề án đã học xong là 14.923 người, số LĐNT có việc làm sau học nghề giai đoạn 2016 - 2018 là 12.244 người, đạt 82,04%.
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
Các đại biểu đã nhấn mạnh sự cần thiết này khi tham dự Hội thảo công bố gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và tham vấn dự thảo Kế hoạch thực hiện Công ước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 6/7.

<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 03/07/2020)
Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước có 93.425 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong đó số lao động nước ngoài chưa quay trở lại Việt Nam làm việc do dịch bệnh Covid-19 là 21.641 người, chủ yếu là các chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý tạ...
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 03/07/2020)
Sản lượng quả vải thiều tươi xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành đạt gần 28.500 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ 2019 và kim ngạch đạt gần 16 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019.
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 02/07/2020)
Theo số liệu của Cục quản lý lao động ngoài nước, trong 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam chỉ đưa được 33.500 người ra nước ngoài làm việc, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 01/07/2020)
Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) sáng 30-6 đã tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020.
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 01/07/2020)
Sáng 30-6, LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM đã đại diện cho tập thể người lao động Công ty TNHH Dược Ngọc Khánh ký kết thỏa ước lao động tập thể với ban giám đốc.
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 01/07/2020)
Các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến chính sách hỗ trợ giãn thu BHXH và tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài trở lại làm việc
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 30/06/2020)
Đó là vấn đề được đặt ra tại Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19 do Bộ LĐ-TB&amp;XH tổ chức chiều 29/6.
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 30/06/2020)
Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/6/2020 tăng 1,1% so cùng thời điểm tháng trước, theo số liệu của Tổng Cục Thống kê.
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 29/06/2020)
Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước (có hiệu lực từ ngày ký).
<a href="/lao-dong" title="Lao động" rel="dofollow">Lao động</a>
(Ngày: 25/06/2020)
Theo đó, từ ngày 1/7/2020, nhiều thay đổi lớn liên quan đến tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức cần biết.
Đơn vị tham gia