<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
Bình đẳng giới (BĐG) trong chính sách, pháp luật ở nước ta hiện nay là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa ...
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
Diễn đàn là cơ hội để các tổ chức và các nhóm, câu lạc bộ nam giới trên toàn quốc giới thiệu, chia sẻ các mô hình, bài học kinh nghiệm và thách thức trong việc huy động sự tham gia của nam giới vào công tác thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt tro...

<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 01/03/2021)
Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình năm 2021 được Bộ VHTT&amp;DL hướng dẫn các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện công tác gia đình năm 2021.
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 24/02/2021)
Hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông đang xin ý kiến để đưa cháu B. và em trai vào trung tâm bảo trợ nằm xa địa bàn quận này.
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 18/02/2021)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 05/02/2021)
Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội - đứng thứ 65 trên 162 quốc gia.
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 29/01/2021)
Câu hỏi này đã phần nào được trả lời trên Báo cáo tổng kết 12 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để tiến tới đề xuất xây dựng Luật PCBLGĐ sửa đổi.
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 29/01/2021)
Trong các gia đình Việt Nam, quan niệm thường thấy là phụ nữ ở nhà nội trợ, đàn ông kiếm tiền lo cho gia đình. Quan niệm này ở nhiều trường hợp khiến người phụ nữ phụ thuộc vào kinh tế, dẫn đến bị bạo lực gia đình, mất an toàn trong gia đình, ảnh hưởng đến tâm, sinh lý phát triển của con cái.
<a href="/binh-dang-gioi" title="Bình đẳng giới" rel="dofollow">Bình đẳng giới</a>
(Ngày: 07/01/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025.